LEZING ‘BEWUST OUDERSCHAP’

Bewustzijn m.b.t. wetmatigheden in gezinssystemen is van groot belang voor een gelukkig en gezond leven.
Ik vertel je er graag meer over.

Dynamieken en wetmatigheden in het (samengesteld) gezinssysteem   

Ieder gezin vormt een systeem. In deze systemen gelden wetmatigheden. De belangrijkste daarvan is dat iedereen een eigen plek heeft. Op je eigen plek heb je toegang tot je eigenheid en innerlijke vrijheid. Situaties en gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat je van je plek af gaat. Er is dan sprake van plekverwarring. In een samengesteld gezin is de kans op plekverwarring vele malen groter dan in een oorspronkelijk gezin. Dit is veelal terug te zien in het gedrag van de kinderen en de ex-partners.

Het ontbreken van bewustzijn op deze wetmatigheden en plekverwarring belast kinderen met onnodig trauma. Bovendien is het een pittige klus de nieuwe relatie in stand en ‘leuk’ te houden. Geregeld houdt de nieuwe relatie geen stand, wat opnieuw belastend is voor alle betrokkenen, maar met name voor de kinderen.

Tijdens mijn lezing ga ik dieper in op de ouder-kind relatie in het samengesteld gezin en krijg je inzicht in oorzaken en oplossingen van fricties.

Datum:
Nader te bepalen.

Locatie:
Nader te bepalen.

Tijd:
Nader te bepalen.

Kosten:
Nader te bepalen.