GEZINSOPSTELLINGEN

In families en gezinnen spelen onbewuste wetmatigheden een grote rol. Worden deze wetmatigheden gevolgd, dan kan de liefde stromen en is er sprake van verbinding. Worden deze wetmatigheden niet gevolgd, dan geeft dit veelal spanning en onrust.

DEZE WETMATIGHEDEN ZIJN

  • Iedereen hoort erbij en iedereen heeft een eigen plek:
    Vader heeft de vaderplek, moeder heeft de moederplek. Kinderen hebben ieder hun plek naar gelang het moment van geboorte: de oudste heeft de 1e plek, de jongste heeft de laatste plek. Ook overleden ouders, kinderen, miskramen en abortussen horen erbij en hebben een plek. Deze plekken wordt hen toebedeeld als er voldoende om gerouwd is.
    Met behulp van een opstelling wordt zichtbaar of deze wetmatigheden gevolgd worden of dat hier sprake is van plekverwarring. Tijdens een opstelling kan ieder de juiste plek innemen. Dit brengt weer rust en verbinding in het hele gezin. De liefde kan weer stromen.
  • Ouders geven en kinderen nemen:
    Ouders geven hun volle aandacht, hun presentie en liefde aan hun kinderen. Als ouders niet present zijn, met hun aandacht ergens anders zijn (emotioneel niet beschikbaar), dan kunnen ze niet zien en aanvoelen wat hun kind nodig heeft. Het kind gaat dan op zoek naar verbinding, naar contact daar waar de ouder wél met de aandacht is. Vaak is dat bij een onverwerkt trauma (evt. uit de familielijn). Het kind wil niets liever dan een emotioneel beschikbare ouder, dus ziet zich genoodzaakt het trauma mee te gaan ‘dragen’, mee ‘op te lossen’. Hierdoor wordt het geven en nemen omgekeerd. Het geven en nemen raakt uit balans.
    Met behulp van een opstelling wordt zichtbaar of er een juiste balans is tussen geven en nemen. Tijdens een opstelling kan de balans worden hersteld. Dit komt het hele gezin ten goede. De liefde kan weer de goede kant op stromen.
OPSTELLING
Elke ouder wil het best mogelijke voor zijn of haar kinderen, zodat zij iets moois kunnen maken van hun leven. Het werken aan gezinsthema’s en trauma’s werkt daarom niet alleen bevrijdend voor jou als ouder, maar ook voor je kinderen.
Ben je ouder dan 21 dan werk ik eventueel ook met jou als kind van je ouders.

Je hoeft niet je hele gezin mee te brengen bij een gezinsopstelling.