KLACHTEN

Rozengeur & Maneschijn streeft naar een adequate en optimaal passende zorgverlening / dienstverlening. Desondanks kan het zijn dat je niet tevreden bent over de geleverde zorg-/dienstverlening. In dat geval bestaat de mogelijkheid hierover een klacht in te dienen.

Rozengeur & Maneschijn is aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Bij deze instantie kun je jouw klacht indienen.

Hieronder staan de stappen omschreven die je kunt volgen als je overweegt een klacht in te dienen.

1. Bespreekbaar maken
Als je ontevreden bent bespreek dit dan eerst met Rozengeur & Maneschijn. Je kunt je klacht ook schriftelijk indienen. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst van de klacht. Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Het is ons streven de klacht binnen 4 weken op te lossen. Is er meer tijd nodig om onderzoek te doen, dan ontvang je hiervan binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht bericht, voorzien van een toelichting en een indicatie van de termijn wanneer uitsluitsel gegeven kan worden.

De meeste problemen kunnen gelukkig worden opgelost door een goed gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt. Komen we er samen onverhoopt toch niet uit, dan kun je contact opnemen met de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

2. Klacht melden
Je kunt je klacht schriftelijk bij GAT indienen. Dit kan op de volgende manieren:

Per brief: Geschillen Alternatieve Therapeuten – Nederlandlaan 234 – 2711JH – Zoetermeer

Per e-email: gatgeschillen@gmail.com

Na je melding ontvang je van GAT een ontvangstbevestiging. Voor het in behandeling nemen van een klacht wordt je gevraagd een bedrag van € 25,= te betalen. Dit bedrag ontvang je terug indien je in het gelijk wordt gesteld.

3. Klachtenfunctionaris
Naar aanleiding van jouw melding neemt een klachtenfunctionaris van het GAT contact met je op. De klachtenfunctionaris stelt een onderzoek in naar de klacht. Alle betrokkenen krijgen de kans om hun kant van het verhaal te vertellen. De klachtenfunctionaris zal proberen te bemiddelen naar een voor beide partijen bevredigende oplossing.
Lukt het niet om op deze manier tot een bevredigende oplossing te komen? Dan wordt de kwestie voorgelegd aan de geschillencommissie van GAT.

4. Geschillencommissie
De GAT geschillencommissie buigt zich over de klacht en de resultaten van het onderzoek van de klachtenfunctionaris. Op basis hiervan wordt een oordeel gevormd, en komt de commissie met een uitspraak. Deze uitspraak is bindend voor Rozengeur & Maneschijn. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak. Eventuele consequenties worden door Rozengeur & Maneschijn z.s.m. afgehandeld.

5. Bewaartermijn
Elke klacht, inclusief de wijze van afhandeling, wordt geregistreerd en gedurende de door ons vastgestelde bewaartermijn van 48 maanden bewaard.

Meer informatie vind je op de website van GAT: https://gatgeschillen.nl