PRIVACYVERKLARING


PRIVACYSTATEMENT ROZENGEUR & MANESCHIJN

In dit privacy-statement wordt beschreven hoe Rozengeur & Maneschijn omgaat met persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Rozengeur & Maneschijn is in het kader van de AVG verwerkingsverantwoordelijke, en draagt zorg voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens van haar cliënten.

Rozengeur & Maneschijn is een eenmanszaak, die wordt gedreven door Jacobine Brenkman. Voor vragen of opmerkingen omtrent het gebruik van jouw gegevens door Rozengeur & Maneschijn kun je contact opnemen via:

Postadres: Boshoverbeek 56  6006 LP Weert

E-mail:        info@rozengeur-maneschijn.nu

Telefoon:   06 51 198 465

Doel verwerking persoonsgegevens:
Rozengeur & Maneschijn verwerkt persoonsgegevens teneinde uitvoering te kunnen geven aan coachingsconsulten en – trajecten, workshops en cursussen. Van de cliënten voor consulten en coachingstrajecten worden de persoonsgegevens vastgelegd die minimaal nodig zijn om met betrokkenen te kunnen communiceren over de planning en voortgang van de activiteiten en de financiële afhandeling ervan. Concreet gaat het hierbij om de NAW-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.

Nieuwsbrief:
Indien je je aanmeldt om de nieuwsbrief te ontvangen, dan registreert en gebruikt Rozengeur & Maneschijn jouw e-mailadres. Toezending van de nieuwsbrief naar het door jou opgegeven e-mailadres geschiedt op basis van jouw toestemming. Je kunt je op de website van Rozengeur & Maneschijn aanmelden door middel van het invullen van het hiervoor geldende webformulier. Bij aanmelding geef je door middel van het invullen van je e-mailadres impliciet toestemming voor het verwerken van je e-mailadres. Je kunt je toestemming altijd intrekken, door het aanklikken van de betreffende knop in de nieuwsbrief.

Uitwisseling van gegevens:
Rozengeur en Maneschijn deelt geen gegevens, inclusief persoongegevens, met anderen.

Informatie over gegevensverwerking:
Rozengeur & Maneschijn informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens:
Rozengeur & Maneschijn zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
Rozengeur & Maneschijn bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Jouw privacy-rechten:
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft jou een aantal privacy-rechten.

 • Recht op inzage
  Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als je wilt weten welke persoonsgegevens Rozengeur & Maneschijn van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Rozengeur & Maneschijn behandelt jouw verzoek in beginsel binnen een maand.
 • Recht op rectificatie
  Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).
 • Recht op vergetelheid
  Je kunt, in een aantal gevallen, aan Rozengeur & Maneschijn vragen om je gegevens te wissen (artikel 17 AVG).
 • Recht op dataportabiliteit
  Je kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit. In de AVG (artikel 20) heet dit het ‘recht om gegevens over te dragen’. Het houdt in dat je Rozengeur & Maneschijn kunt vragen om toezending van jouw persoonsgegevens,  of om jouw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je kunt Rozengeur & Maneschijn vragen om het verwerken van je gegevens te beperken (artikel 18 AVG).
 • Recht van bezwaar
  Je hebt het recht aan Rozengeur & Maneschijn te vragen jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

Verzoek doen:
Je kunt je schriftelijke verzoeken sturen aan:

Rozengeur & Maneschijn
Boshoverbeek 56
6006 LP WEERT